2009.02.09
GLYSJÖN

Kartbild över Glysjön
Glysjön ligger c:a 2 mil söder om Särna längs riksväg 70 mot Mora.

Särna Skogsmuseum har påtagit sig uppgiften att restaurera viltvattenområdet Övre och Nedre Glysjön, i syfte att förbättra förutsättningarna för vilt och fågelliv.
Under senare del av 1800-talet sänktes den ursprungliga sjön Övre Glysjön för slåtterändamål. Under några årtionden pågick slåttern för att därefter upphöra. En enkel damm byggdes för att höja vattennivån till sin ursprungliga nivå. Dammen har sedan länge slutat att fungera och därmed har vattennivån sänkts och den grunda sjön håller på att växa igen. Vid Nedre Glysjön har under senare tid en damm byggds, men även den dammen behövde restaureras.
Vi har återställt bägge dammarna under våren 1999 så att sjöarna behåller sina vattennivåer.
Under vintern 98-99 har vi tillverkat c:a 200 fågelholkar av varierande storlek. De är utplacerade runt sjöarna. Vi har också tillverkat och placerat ut slogbodar kring sjöarna för att göra det bekvämt för intresserade besökare.
Besök gärna området nu när det sjuder av liv!

Hälsningar föreningen Särna Skogsmuseum


Runt sjöarna finns 5 fågeltorn samt slogbod med mull-toa i närheten. Vid "Per-Anders" är det ett gömsle i form av plank ute på udden. Vid Holstugan är det en handikappsanpassad ramp från parkeringen till slogbod och tittplank. Vid vägombyggnationen lämnade vägverket kvar en del av gamla vägen som parkeringsplats för besökare till Holstugan.
I slogbodarna ligger gästböcker där ev. fågelobs och annat av intresse kan noteras.
Bilder från Glysjön.

Fågelobs vid Glysjön.

Ringmärkning vid Glysjön.

Ringmärkning vid Vita Villan, Särna.

Till huvudsidan.


Producerat av Sten Hallin, SAGH
©1999 SAGH