2004.07.02
RINGMÄRKNING VID GLYSJÖN


Vårvintern 1999 sattes det upp c:a 200 holkar runt Övre och Nedre Glysjön.

Stenknäck Holktyp.Antal
Knipa16
Skrake2
Andlåda15
Tornfalk2
Hökuggla6
Sparvuggla4
Kattuggla4
Pärluggla2
Spillkråka2
St. hackspett3
Stare30
Talgoxe70
Blåmes20
Grå flugsnappare15
Rödstjärt15
En av tornfalksungarna 2004(Pull = bounge ) ( Ad. =Adult=Vuxen).

Fågelart 1999 2000 2001 2002 20032004 Totalt
Ant.
kullar
Märkta
pull
Märkta
Ad.
Ant.
kullar
Märkta
pull
Märkta
Ad.
Ant.
kullar
Märkta
pull
Märkta
Ad.
Ant.
kullar
Märkta
pull
Märkta
Ad.
Ant.
kullar
Märkta
pull
Märkta
Ad.
Ant.
kullar
Märkta
pull
Märkta
Ad.
Ringmärkta
Rödstjärt3191 000 000 120 150 3132 42
SV flugsnapp.3180 6270 9470 8331 6141 5302 173
Blåmes160 000 000 000 000 022 10
Talgoxe4320 2130 4310 000 3170 6464 143
Sparvuggla000 120 000 000 000 000 2
Stare000 000 000 140 000 000 4
Sävsparv001 000 000 005 000 003 9
Ladusvala000 001 000 000 000 000 1
Större korsn.000 000 000 001 000 000 1
Lövsångare000 000 000 001 000 004 5
Gråsiska000 000 000 001 000 000 1
Grönsiska000 000 000 002 000 005 7
Taltrast000 000 000 000 001 000 1
Bergfink000 000 000 000 001 004 5
Björktrast000 000 000 000 000 002 2
Bofink000 000 000 000 000 002 2
Hussvala000 000 000 000 000 006 6
Större
hackspett
000 000 000 000 000 010 1
Rödhake000 000 000 000 000 001 1
Tornfalk000 000 000 000 000 170 7
Totalt11752 9421 13780 103911 10173 1511320 437

Dessutom konstaterades ett antal häckningar, men där det inte gick att ringmärka några ungar. Antingen för att äggen inte var kläckta, eller för att ungarna antingen var för små för ringmärkning eller att ungarna var för stora och det var risk för "bosprängning".
Detta har hitintills givit två återfynd, båda talgoxar ringmärkta 1999 i två olika kullar. Båda var under oktober 2001 vid Vita Villan, Särna. C:a 2 mil från ringmärkningsplatsen.
2003 kontrollerades en svartvit flugsnapparhona som låg på ägg i en av holkarna vid Nedre Glysjön. Hon var ringmärkt som bounge den 27/6 1999 i Norge, Trysil. Hon var alltså 4 år och född 6 mil ifrån födelseplatsen.


Sten Hallin
Tel 0253 - 105 64
E-post till Sten Hallin


Fågelobs vid Glysjön.

Första sidan om Glysjön.


Till huvudsidan.

Producerat av Sten Hallin, SAGH
©1999 SAGH